0,00 Kč

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Využíváme řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, musí dodržovat povinnost mlčenlivosti, která pro ně plyne přímo z právních předpisů nebo ji převzaly smluvně. Využíváme pouze zpracovatele, kteří splňují podmínky pro ochranu a zabezpečení osobních údajů a se všemi jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s cookies

Zde najdete kompletní informace, týkající se využívání cookies.